links02_05
adres_14
layout01_03
werkzaamheden_06

Werkzaamheden

M. Bell Engineering kan voor u het totale (CAD) tekenwerk en bijbehorende engineering verzorgen op het gebied van GAWALO en HVAC. Hieraan kan een bestek ten grondslag liggen.

Vanzelfsprekend valt of staat een project met communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enerzijds en alle andere betrokken partijen (derden) anderzijds, die bij het project betrokken zijn.

Deze derden kunnen de volgende zijn:

adviseur, architect, constructeur, bouwbedrijf, eindgebruiker, verschillende installateurs e.d..

Het werken op zowel uw projectlokatie als eigen kantoor is hierbij mogelijk

 

 

werkzaamheden_rechts_09
001_05
layout01_lb_09